top of page

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար-Կոնֆերանս

Պատվիրատու/ Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Կատեգորիա/Միջոցառումների կազմակերպում

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ համագործակցության շրջանակներում Սեյջ ընկերությունը կազմակերպեց միջազգային կոնֆերանս: Միջոցառման կազմակերպչական աշխատանքները ներառում էին ռազմավարության, լոգիստիկայի, ինչպես նաև մեդիայի ներգրավվածության ապահովումը:

bottom of page