top of page
ՆԼԾ վարպետաց դաս
Պատվիրատու/ Ռադու Սեչ
Կատեգորիա/Միջոցառումների կազմակերպում

2016 թ-ին Սեյջը հաջողությամբ պլանավորեց և իրականացրեց Ռադու Սեչի ՆԼԾ բիզնես դասընթացը: «Հաղթող բանակցություններ» դասընթացը շատ հետաքրքիր էր, ինտերակտիվ ու ինտենսիվ, և մասնակիցները ծանոթացան ՆԼԾ տեխնիկային ու գործիքակազմին:

bottom of page