Search
  • emma sargsyan

Գրքի տոն

Պատերազմի մասին ու ոչ միայն՝ «Պատերազմի Արվեստը» գիրքը խորհուրդ ենք տալիս մենքSun Tzu The Art of War (Restored Transla
.
Download • 1.61MB


26 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • Instagram