top of page

SVS Medical

Պատվիրատու/SVS Medical

Կատեգորիա/SMM, PR, թվային մարքեթինգ

Համագործակցության շրջանակներում Սեյջ ընկերությունն իրականացրել է շուկայական հետազոտությունների, բովանդակության ստեղծման, սոցիալական մեդիա մարքեթինգային առաջխաղացման աշխատանքները, կայքի պատրաստումը: Ընթացիկ համագործակցությամբ Սեյջն իրականացնում է թվային մարքեթինգի, սոցիալական մեդիա մարքեթինգի և հանրային կապերի վարման աշխատանքները: Թվային հարթակում աուդիտի անցկացմամբ, իրականացրել ենք առցանց արշավ ` SVS Medical-ի առցանց ներկայությունն ապահովելու համար:

bottom of page