top of page

Հայաստանի 17 նախարարությունների PR  ռազմավարություն

Պատվիրատու/ NGO
Կատեգորիա/PR ռազմավարության ստեղծում

Սեյջն իրականացրել է Հայաստանի 17 նախարարությունների PR արշավների պլանավորումը: Ծառայությունները ներառում էին մամուլի հաղորդագրությունների տարածում, մամուլի ասուլիսների պլանավորում և PR խորհրդատվություն: Սեյջը շարունակաբար ապահովել է տարբեր PR գործառույթների իրականացումը` բարձրացնելու հանրային իրազեկումը նախարարությունների գործառույթների ու աշխատանքային գործողությունների մասին:

bottom of page