top of page

Մարքեթինգային աջակցություն-Լոկալզ

Պատվիրատու/Լոկալզ
Կատեգորիա/Մարքեթինգ

Լոկալզի հետ համագործակցության շրջանակներում Սեյջն իրականացրել է copywriting-ի և բովանդակության մշակման, բլոգի վարման, մարքեթինգային ծառայությունների բյուջեի մշակման և իրականացման աշխատանքները, առավել արդյունավետ մշակել և կատարել է բանալի բառերի կիրառման ռազմավարությունը, ինչպես նաև ղեկավարել է SEO գործիքների և PPC արշավներ իրականացումը: Համագործակցությունը նպատակաուղղված էր մեր հաճախորդի համար ապահովելու առավել արդյունավետ առցանց ներկայություն:

bottom of page