top of page

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Պատվիրատու/Ֆինանական համակարգի հաշտարար
Կատեգորիա/ միջոցառումների կազմակերպում

Այս տարի կրկին Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ համագործակցության շրջանակներում Սեյջ թիմը Հանքավանի 6 ճամբարներում թվով 1000 երեխաների համար օժանդակեց հաջողությամբ իրականացնել Ֆինանսական կրթությանը միտված ծրագրեր, ինտելեկտուալ խաղեր, զվարճալի միջոցառումներ հուլիսի 18-25-ը ընկած ժամանակահատվածում:

bottom of page