top of page

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար-միջազգայի կոնֆերանս

Պատվիրատու/ Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Կատեգորիա/Միջոցառումների կազմակերպում

2017 թ. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ համագործակցության շրջանակներում Սեյջ ընկերությունը կազմակերպեց միջազգային կոնֆերանս, որին մասնակցելու հնարավորություն ուենին, ինչպես Հասայատանի, այնպես էլ տարածաշրջանային տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչները: Միջոցառման կազմակերպչական աշխատանքները ներառում էին ռազմավարության, լոգիստիկայի, ինչպես նաև մեդիայի ներգրավվածության ապահովումը:

bottom of page