top of page

Եվրոմիության Արևելյան գործընկերների հետ համագործակցություն

Պատվիրատու/ Եվրոմիության գրասենյակ
Կատեգորիա/Միջոցառումների կազմակերպում

EAP 2017թ. Օգոստոսի 23-ին Սեյջը Եվրոմիության Արևելյան գործընկերների հետ համագործակցությամբ՝ Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում, կազմակերպել էր "Better together: Joint Action for Conversation of Javakheti-Shirak Eco-Region" խորագրով միջոցառումը, որին մասնակից էին ինչպես տեղական այնպես էլ այլ մարզերից և մայրաքաղաքից ժամանած հյուրերը: Միջոցառման ընթացքում կազմակերպված տաղավար-կենտրոններում այցելուները ծանոթացան էկոհամակարգի արդի հարցերին ու դրա զարգացմանն ուղղված նախագծերին: Միջոցառումն հատկանշական էր տեղական կոլորիտը ներկայացնող ժամանցային հետաքրքիր ներկայացումներով։

bottom of page